Ισχυρή και Αποτελεσματική Συνεργασία που Διαρκεί για Χρόνια!

Ιστορικό

Ο ΣΕΚΠΥ είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως βασικό στόχο του αφενός την υποστήριξη και προώθηση των συμφερόντων των μελών του, και αφετέρου την ανάπτυξη της τοπικής αμυντικής βιομηχανίας ώστε να καλύψει τις εσωτερικές και διεθνείς ανάγκες, προκειμένου να μειωθεί το μεγάλο εθνικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών. 

Ιδρύθηκε
0
Eταιρείες - Ιδρυτικά μέλη
0
Εταιρείες - Μέλη σήμερα
0
Εργαζόμενους αρχικά
0 +
Εργαζόμενους σήμερα

Επικοινωνήστε μαζί μας