Είστε here:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΠΥ

SEKPY_2018

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη συμμετοχή των μελών, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΠΥ, στα πλαίσια της  οποίας διενεργήθηκαν με επιτυχία και οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου.