Ο ΣΕΚΠΥ στο “6th AFW Aviation Development Conference”

AFW_2017_A

Ομιλία του προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΚΠΥ κ. Αναστάσιου Ροζολή με θέμα “Αμυντική βιομηχανία ως πόλος υποστήριξης και ενίσχυσης αεροπορικής ισχύος. Ματιά στο μέλλον” στο “6th AFW Aviation Development Conference”, το οποίο πραγματοποιήθηκε τηv Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.