Είστε here:

Συμμετοχή στο PESCO MAS MCM Landscape Study

Ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας για συμμετοχή στο Landscape Study του Consortium, το οποίο διαγωνίζεται για το πρόγραμμα “PESCO MAS MCM”, του Βελγικού Πολεμικού Ναυτικού.

Επισημαίνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής έχει οριστεί η 14 Δεκεμβρίου 2018.