Είστε here:

Συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) στην EDEX 2018 στο Κάιρο της Αιγύπτου

Αναφορές στον ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) στην EDEX 2018 στο Κάιρο της Αιγύπτου: