Είστε here:

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΠΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΠΥ

Στις 28-2-2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΠΥ, κατά την οποία έγιναν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου, από τις οποίες εκλέχτηκε το 9μελές Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:


[table id=3 /]


Ο ΣΕΚΠΥ, είναι Σύνδεσμος μη κερδοσκοπικός, ιδρύθηκε το 1982 με 36 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον τομέα της άμυνας.

Έχει ως Μέλη του, περισσότερες από 100 Ελληνικές Επιχειρήσεις Άμυνας και Ασφάλειας, Κρατικές και Ιδιωτικές.

Οι Επιχειρήσεις αυτές, διαθέτουν κατάλληλη υποδομή, εμπειρία και γνώσεις, για την κατασκευή αμυντικών προϊόντων αρίστης ποιότητας προηγμένης και σύγχρονης τεχνολογίας.

Σκοπός του, είναι η υποστήριξη και η προαγωγή των συμφερόντων των Μελών του, η συνεργασία με ομοειδείς Συνδέσμους και Βιομηχανίες άλλων χωρών και η ανάπτυξη της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, ώστε να καλύπτει εγχώριες και διεθνείς ανάγκες και κυρίως να μειώσει το τεράστιο σε βάρος της Ελλάδος εμπορικό ισοζύγιο στα υλικά άμυνας κα ασφάλειας.
Ο ΣΕΚΠΥ είναι σε διαρκή πορεία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται ως Θεσμικός συνομιλητής από τους εμπλεκόμενους στον τομέα των εξοπλισμών, φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τους οποίους, έχει άριστη συνεργασία και οι απόψεις του είναι σεβαστές.
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο:
  • Δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες των προηγούμενων Δ.Σ. και να δραστηριοποιηθεί κυρίως, στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των Ελληνικών εταιρειών, στις αμυντικές δαπάνες της χώρας μας, την αύξηση των εξαγωγών και την έξοδο προς τις διεθνείς αγορές.
  • Υπόσχεται να ενεργεί προς όφελος όλων των μελών του, μεγάλων και μικρών, με αντικειμενικά κριτήρια και οι προτάσεις του να αντιπροσωπεύουν το σύνολο της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
  • Διαβεβαιώνει ότι θα επιδιώξει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη στήριξη και ανάπτυξη της αμυντικής μας βιομηχανίας, ώστε οι αμυντικές δαπάνες που πληρώνει ο Ελληνικός λαός να προσφέρουν εργασία σε Ελληνικά χέρια και να συμβάλλουν στην Ελληνική οικονομία.
  • Να αξιοποιήσει τις εμπειρίες και τις γνώσεις όλων, προς επίλυση, προάσπιση και προαγωγή των νόμιμων συμφερόντων του κλάδου μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Ροζολής