Είστε here:

Υποβολή Καινοτόμων Προτάσεων στο Πλαίσιο Ημερίδας: «ΝCIA Industry Conference and AFCEA TechNet International (NITEC19)»

Σας γνωρίζουμε ότι, για τη φετινή διοργάνωση της NITEC19, υφίσταται η δυνατότητα συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Small and Medium Enterprises (SMEs) and start-ups) και ακαδημαϊκών φορέων, στο διαγωνισμό “Defence Innovation Challenge”, που διενεργείται και φέτος (4ο έτος) στα πλαίσια των προετοιμασίας των δραστηριοτήτων της NITEC19 (Όσλο Νορβηγίας 20-22 Μαϊου 2019).

Ο διαγωνισμός αφορά την υποβολή προτάσεων/projects από τους υπόψη φορείς, οι οποίες θα εμφανίζουν ενδιαφέρον/προοπτική για την υποστήριξη των υπό ανάπτυξη δυνατοτήτων της Συμμαχίας στον τομέα του C4ISR and Cyber. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η καθοριζόμενη προτεραιότητα / στόχευση για την αποδοχή των προτάσεων και την εν συνεχεία αξιολόγηση των 10 καλύτερων εξ αυτών, αφορά τα πεδία:

–          Data science tools and approaches for a) Natural Language Processing for semantics and sentiment analysis, or b) processing data from maritime environments;

–          Capabilities for sensing the maritime environment;

–          Solutions to the telecommunication challenges of the High North.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων ορίζεται η 22 Μαρτίου 2019.

Λεπτομέρειες για το θέμα (αντικείμενα, διαδικασία, υποβολή προτάσεων, όροι συμμετοχής κ.λ.π) είναι διαθέσιμα στο σχετικό website https://nitec19.com/innovation-challenge-2019/ .

Ο φετινός διαγωνισμός παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον / κίνητρο για τους συμμετέχοντες, δεδομένου ότι, πέραν των τυπικών παροχών προς τις 10 καλύτερες προτάσεις, η βέλτιστη όλων θα λάβει χρηματικό βραβείο 10.000 ευρώ και τη δυνατότητα να παρουσιάσει / υλοποιήσει την εφαρμογή της στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος συνεργασίας με την NCIA.

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ

Τηλ.       210-7466537, 6540, 6445

Φαξ       210-7466544

Email: industry.ditr@gdaee.mil.gr