Είστε here:

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Level 3 IT Support at NATO HQ», IFB-CO-14825-NNHQ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.: 210-7466537, 6540, 6445
Φαξ: 210-7466544
Email: industry.ditr@gdaee.mil.gr