Περιγραφή εταιρείας

Αξιόπιστη γεωχωρική πληροφόρηση
Ολοκληρωμένες λύσεις διαστημικής καινοτομίας

Η Planetek Hellas βρίσκεται στο προσκήνιο των διαστημικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με έμφαση στην απλοποίηση της πολυπλοκότητας που φέρει το διάστημα. Για τους πελάτες μας, την αποστολή τους και τους επιχειρησιακούς χρήστες.

Το διάστημα έχει ιδιότητες παγκόσμιας εμβέλειας, διεισδυτικής καταγραφής, ενεργοποίησης δυναμικού, τεκμηρίωσης στοιχείων, ανθεκτικότητας ικανοτήτων και είναι διττής χρήσης. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του διαστήματος για ενδυνάμωσης της Άμυνας & Ασφάλειας, προσφέρουμε καινοτόμες & λειτουργικές ολοκληρωμένες λύσεις, μαζί με ευέλικτες & βιώσιμες υπηρεσίες, πάντα σχεδιασμένες για να παρέχουν προστιθέμενη αξία, εκεί όπου έχει την μεγαλύτερη σημασία: στους επιχειρησιακούς χρήστες, επί του πεδίου.

Ασχολούμαστε με την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση, την πιστοποίηση και την παροχή αξιόπιστων γεωχωρικών υπηρεσιών πληροφόρησης καθώς και καινοτόμων νέων διαστημικών λύσεων που βασίζονται στην παρατήρηση Γης. Αυτό περιλαμβάνει τα σχετικά προϊόντα λογισμικού και τις ενσωματωμένες ψηφιακές εφαρμογές.

Η Planetek Hellas δραστηριοποιείται στους τομείς της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, της Υποδομής Χωρικών Δεδομένων και της Ανάπτυξης Λογισμικού για εφαρμογές διαστημικών συστημάτων και επίγειων τμημάτων, καθώς και για την εκμετάλλευση επιστημονικών δεδομένων.

Συνδυάζουμε την έμπειρη ικανότητά μας σε διαστημικές τεχνολογίες & υπηρεσίες, μαζί με μία καλή κατανόηση της λειτουργίας της αντίστοιχης αγοράς & βιομηχανίας, που αποκτήθηκε μέσω της επιλεκτικής συμμετοχής μας σε προγράμματα έρευνας & ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής κυβέρνησης.