Περιγραφή εταιρείας

Ιδρυθείσα το 2002 στην Αθήνα, η IKH είναι μια ΜΜΕ 100 περίπου υπαλλήλων, η οποία παρέχει βιομηχανικές λύσεις ρομποτικής και αυτοματισμών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, καθώς και προϊόντα λογισμικού για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε τρεις Μονάδες: Global Services (GLS), Healthcare και Innovation. Η Μονάδα GLS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και εταιρικών εφαρμογών για το διαδίκτυο, καλύπτοντας περιοχές όπως Διαχείριση Εταιρικού Περιεχομένου, Εταιρικές Πύλες, Επιχειρηματική Ευφυία, Διαδικτυακό Εμπόριο, Ψηφιακή και Ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών. Η Ομάδα Καινοτομίας (Innovation) εξειδικεύεται στη σχεδίαση και έλεγχο ολοκληρωμένων συστημάτων, με χρήση Ευφυίας καθοδηγούμενης από δεδομένα (data-driven intelligence). Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ρομποτικά συστήματα και τα μηχανήματα μας μπορούν να αισθάνονται, να ενεργούν και να προσαρμόζονται σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Η Ομάδα Φροντίδας Υγείας (Healthcare) ασχολείται με το evorad™, την ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υγείας της IKH, σχεδιασμένη να καλύπτει τις ανάγκες ενός Τμήματος Ραδιολογίας από τη στιγμή που οι ασθενείς προσέρχονται, έως την αποχώρησή τους με τις διαγνωστικές εξετάσεις τους. Στο χώρο της Ασφάλειας & Άμυνας, η ΙΚΗ έχει αναπτύξει λύσεις για επιτήρηση συνόρων, Διοίκηση & Έλεγχο, βιομετρικά συστήματα, εξελιγμένες λύσεις κρυπτογράφησης, Συστήματα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Οπλικών Συστημάτων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF21) η Εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα COMMANDS, με στόχο την ανάπτυξη state of the art τεχνολογιών Μη Επανδρωμένων Συστημάτων Εδάφους (UGVs).