Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρεία Ε. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε, με διακριτικό τίτλο ALAVE DMI, είναι μια εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της Αμυντικής και Ναυτιλιακής αγοράς.

Ιδρύθηκε το 2003 και στελεχώθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών μηχανικών και εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στο χώρο της Ναυτιλίας και της Αμυντικής Βιομηχανίας.

Η ALAVE έχει ολοκληρώσει διάφορα αμυντικά προγράμματα, καλύπτοντας (αλλά χωρίς να περιορίζεται εκεί):

  • Μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Διαχείριση και συντονισμός έργου
  • Επίβλεψη και έλεγχος παραγωγής
  • Ποιοτικός έλεγχος
  • Προμήθεια ανταλλακτικών
  • Logistics

Η ALAVE DMI είναι πιστοποιημένη κατά DIN EN ISO 9001:2015