Περιγραφή εταιρείας

Η ALTHOM είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 2010 από τον Αλκιβιάδη Θωμά, έχει παρουσία στην Πάτρα και στο Αμβούργο και απασχολεί μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, πολιτικούς).

Η δραστηριότητά της καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα εξειδικευμένων μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, βιομηχανικών και υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού όπως σχεδιασμό, ανάπτυξη, επικύρωση και επαλήθευση στούς τομείς της αεροναυπηγικής, των ΑΠΕ και άλλων κλάδων της βιομηχανίας. Αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του R&D τμήματος κορυφαίων εταιρειών κατασκευής ανεμογεννητριών έχοντας να επιδείξει τον σχεδιασμό πρωτοποριακών εφαρμογών (structures) γι’ αυτές.

Επιπρόσθετα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής τεκμηρίωσης (manuals) εφαρμόζοντας όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς και όλα τα διεθνή πρότυπα και στάνταρντ. Συγγράφει εγχειρίδια όλων των τύπων για κορυφαίες εταιρείες της αεροναυπηγικής και άμυνας (IPC, AMM, CMM κλπ) εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα (S1000D, S2000M, ATAiSpec2200 κλπ) τα οποία απαιτούνται για τη συγγραφή εγχειριδίων στο αμυντικό τομέα. Τα πρότυπα αυτά μπορούμε και τα εφαρμόζουμε σε κάθε κλάδο της βιομηχανίας παρέχοντας στις επιχειρήσεις ευελιξία, ευκρίνεια και οικονομία κλίμακας μειώνοντας τα κόστη σύνταξης.

Η ALTHOM παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης ποιότητας πάνω σε επιχειρησιακές διαδικασίες, οργάνωση επιχειρήσεων, μεθόδους, δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας και ψηφιακής βιωσιμότητας.

Η ALTHOM είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα DIN EN ISO 9001:2015 και EN/AS 9100:2018