Περιγραφή εταιρείας

Η ALTUS LSA προσφέρει καινοτόμες λύσεις στον κλάδο των μη επανδρωμένων συστημάτων για εφαρμογές άμυνας, ασφάλειας και βιομηχανικής τεχνολογίας, με δυνατότητες εξυπηρέτησης και υποστήριξης σε όλο τον κόσμο. Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και παράγουμε εξατομικευμένες λύσεις για τους πελάτες μας που ανταποκρίνονται στις υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Εταιρείας εκτείνονται σε: επιτήρηση χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, συλλογή πληροφοριών, περιβαλλοντική παρακολούθηση, διαχείριση φυσικών καταστροφών, εφαρμογές GIS, προστασία κρίσιμων υποδομών, αποστολές ISR & SAR και εφαρμογές εναέριων μη επανδρωμένων στόχων.