Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρεία AMPLUS Technologies ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006 από έμπειρα στελέχη της πληροφορικής, που είχαν υπηρετήσει επί σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης μεγάλων εταιρειών του χώρου της πληροφορικής. Σκοπός της πάντα είναι να μετατρέπει την τεχνολογία σε μια ευκαιρία ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, συνδυάζοντας στρατηγική και δημιουργικότητα για να βοηθήσει τους οργανισμούς να προσφέρουν καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους.

Όραμά της είναι να τοποθετηθεί μεταξύ των πιο αξιόπιστων Integrators στην ελληνική αγορά, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, σε συνεργασία με τους παγκόσμιους ηγέτες της αγοράς πληροφορικής.

Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η AMPLUS, είναι τόσο ολοκληρωμένο όσο και ποικίλο. Αυτές οι υπηρεσίες είναι δομημένες, έτσι ώστε να παρέχουν ένα συνολικό και ευέλικτο φάσμα επιλογών, για την αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών που υλοποιούν μεγάλα έργα, τα οποία έχουν πολλές πτυχές και φάσεις, καθεμία από τις οποίες περιέχει μια ευρεία ποικιλία διεργασιών.

Η τεχνογνωσία της στην ενοποίηση συστημάτων, βοηθά τους πελάτες της να εφαρμόσουν και να ενσωματώσουν δοκιμασμένες και προηγμένες τεχνολογίες για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιχειρηματικών τους στόχων. Μέσω ενός ισχυρού συνδυασμού, διαχείρισης και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, τα στελέχη της συνεργάζονται με τις ομάδες διοίκησης και τεχνολογίας των επιχειρήσεων των πελατών της, για να εφαρμόσουν τα κατάλληλα συστήματα και τις εφαρμογές τα οποία προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

Η Amplus Technologies παρέχει καινοτόμες εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού υψηλής τεχνολογίας και αξιοπιστίας, καθώς και πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες για:

  • Χρηματοοικονομικούς & Πιστωτικούς Οργανισμούς
  • Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών
  • Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα

Στα μελλοντικά σχέδια της Amplus Technologies  περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην  αγορά της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης.