Είστε here:

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/23, Δ.13/23 του 201ΚΕΦΑ

Καλησπέρα,
Σας αποστέλλω έγγραφα με στοιχεία
Φ.831/ΑΔ.12279/Σ.4658/12-07-23/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 και
Φ.831/ΑΔ.12281/Σ.4660/12-07-23/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 που αφορούν διαγωνισμούς
Δ.12/23 και Δ.13/23.
Με εκτίμηση,

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας
Διεύθυνση Δ5 (Οικονομικού)
Τμήμα 3 (Προμηθειών Εσωτερικού)
Επγός(Ο) Αναστοπούλου Φωτεινή
τηλ 2105504398
Ανθσγός(Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη
τηλ 2105504397

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

  1. Α5_Αποστολή Προκήρυξης για Δημοσίευση σε Επαγγελματικά-Εμπορικά Επιμελητήρια
  2. Α5_Αποστολή Προκήρυξης για Δημοσίευση σε Επαγγελματικά-Εμπορικά Επιμελητήρια