Περιγραφή εταιρείας

Σε 2.500 τ.μ. ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών (MRO), που βρίσκονται λιγότερο από 3 μίλια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η APELLA γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη από την έναρξή της το 1998, έχοντας μία διοικητική ομάδα και ένα εργατικό δυναμικό με, κατά μέσο όρο, περισσότερα από 30 χρόνια πρακτική εμπειρία στον κλάδο της αεροπορίας.

Ως οργανισμός Part-145 πιστοποιημένος από την EASA και ως κέντρο επισκευής εγκεκριμένο από αρκετούς κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEMs), η APELLA μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες της με εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης στο αεροσκάφος, όπως τροποποιήσεις και δομικές και συγκολλητικές επισκευές, βαφές και μη καταστροφικούς ελέγχους (NDT), καθώς και πολλαπλές υπηρεσίες συντήρησης αεροπορικών εξαρτημάτων, όπως τροχοί, φρένα, μπαταρίες, εκκινητές/γεννήτριες συνεχούς ρεύματος και φιάλες υπό πίεση. Η APELLA διαθέτει επίσης δυνατότητες κατασκευής ειδικών εργαλείων, επίγειου εξοπλισμού, και διαφόρων ικριωμάτων που υποστηρίζονται από την πιστοποίησή μας AS9100D.

Η APELLA επιδεικνύει συνεχώς και με συνέπεια την ικανότητα εκτέλεσης στρατιωτικών και εμπορικών συμβάσεων υποστηρίζοντας φορείς σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν στην αποστολή τους παρέχοντας άψογες υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης αεροσκαφών με τον ταχύτερο δυνατό χρόνο διεκπεραίωσης. Η APELLA υποστηρίζει αδιάλειπτες πτητικές λειτουργίες για έναν συνδυασμένο στόλο σχεδόν εκατό (100) αεροσκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους που φτάνει κοντά στα διακόσια (200) αεροσκάφη κατά την περίοδο αιχμής.