Περιγραφή εταιρείας

H εταιρεία ARIEXPO ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ιδρύθηκε το 1978 με κύριο σκοπό την εμπορία και υποστήριξη κινητήρων και συστημάτων μεταδόσεως κινήσεως, με προορισμό το θαλάσσιο χώρο (παντός είδους σκάφη), τους σιδηροδρόμους, τον αέρα, την Άμυνα, την ενέργεια και τα βαρέα οχήματα παντός είδους και χρήσεως. 2 χρόνια αργότερα έγινε Ανώνυμος Εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στα χρόνια που ακολούθησαν η ARIEXPO επεκτάθηκε προοδευτικά σε μια ποικιλία διαφορετικών επιχειρηματικών τομέων.

Η εταιρία στα τελευταία 40 έτη έχει διευρύνει τους τομείς της και έχει επεκταθεί σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό εκπροσωπώντας μεγάλους οίκους του εξωτερικού με ηγετική θέση σήμερα στον τομέα της πρόωσης πλοίων, εξοπλισμού τρένων, όπως και παραγωγής ενέργειας.

Η Ariexpo συνεργάζεται παραδοσιακά με την αμυντική βιομηχανία από την ίδρυσή της. Έχουμε ενεργήσει ως κύριος ανάδοχος, συνεργάτης υπηρεσιών, υπεργολάβος και σύμβουλος σε όλα σχεδόν τα έργα του Πολεμικού Ναυτικού τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Είμαστε επίσης στρατηγικός εταίρος του θαλάσσιου τομέα (Light Government) που καλύπτει τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής.

Οι τομείς δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνουν:

– Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη κινητήρων diesel και ολοκληρωμένων συστημάτων θαλάσσιας πρόωσης

– Προμηθευτής πλήρους πρόωσης και βοηθητικών συστημάτων για πλοία Light Government και εμπορικά πλοία

– Προμήθεια στρατιωτικών οχημάτων

– Προμήθεια ταχείας κατασκευής, προσχεδιασμένων αρθρωτών χαλύβδινων γεφυρών για στρατιωτικές και πολιτικές εφαρμογές

– Σχεδιαστής και κύριος ανάδοχος στη μετατροπή ειδικών στρατιωτικών οχημάτων και στην ανάπτυξη αναβαθμισμένων πρωτοτύπων.

– Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Συσκευές παραγωγής ντίζελ και αερίου και άλλα

– Συστήματα πρόωσης, βοηθητικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά για τους Σιδηροδρόμους

– Μηχανική, συμβουλευτική ή κύριος ανάδοχος σε έργα ανανέωσης, μετατροπής, εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισης marine projects.