Περιγραφή εταιρείας

Η ASD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ASD A.E.» είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 69422903000, κατέχει Άδεια Οικονομικού Επιμελητήριου (Αρ. αδείας 1002), και παρέχει χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) λογιστικές (accounting outsourcing) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες . Με περισσότερο από 150 άτομα προσωπικό και έδρα στο Περιστέρι Αττικής , εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών . Στους πελάτες της « ASD A.E. » συγκαταλέγονται μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες όλων των κλάδων συμπεριλαμβανομένων του εμπορικού, τουριστικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.asd-sa.gr .
Από την αρχή της λειτουργίας της , η εταιρεία, προσφέρει στους πελάτες της, ποιοτικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την γρήγορη αναγνώρισή της και εδραίωσή της στην αγορά, ως μια αξιόπιστη και ποιοτική εταιρία παροχής υπηρεσιών. Αποτέλεσμα της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων από την ΑSD Α.E. είναι η συνεχής ανάπτυξή της από το πρώτο έτος της λειτουργίας της.
Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η ASD A.E. συνοψίζεται παρακάτω

-Φορολογικές/Λογιστικές/Μισθοδοτικές Υπηρεσίες
-Χρηματοοικονομική Υποστήριξη
-Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης
-Λογιστικές & Διοικητικές Υπηρεσίες ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
-Λογιστικές & Διοικητικές Υπηρεσίες σε ΝΠΙΔ
-Υποστήριξη Προμήθειων – Δημοσίων Συμβάσεων – Διοικητικών διαδικασιών σε ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ

Η ΑSD Α.E. παρουσιάζει άρτια οργάνωση και απασχολεί έμπειρο, εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο ενεργεί γρήγορα και αποτελεσματικά

Σύμφωνα με τα πρότυπα της ASD A.E. οι ελάχιστες απαιτήσεις από το προσωπικό της είναι :

-Εγρήγορση
-Ευθυκρισία
-Ευστροφία
-Αυτοπεποίθηση
-Επαγγελματική προσέγγιση
-Εργατικότητα και καλή επικοινωνία
-Ωριμότητα και αίσθημα καθήκοντος
-Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

H εταιρεία ASD A.E. παρέχει τις υπηρεσίες της με έμπειρο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο εφαρμόζει εξειδικευμένες διαδικασίες και χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Η ASD διαθέτει μια τεράστια γκάμα πελατολογίου, από μικρές εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, κι από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι και φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ.,Α.Ε.).
Χάρη στο άρτια εκπαιδευμένο της προσωπικό, της τελευταίας τεχνολογίας υποδομή και τεχνογνωσία, και έχοντας εμπειρία από εγχειρήματα αντιστοίχου όγκου και ευθύνης, ακόμα και υπό πίεση χρονοδιαγραμμάτων και καταλυτικών ημερομηνιών, καθώς και από αντίξοες γραφειοκρατικές συνθήκες, η εταιρεία μας είναι εδραιωμένη και καταξιωμένη στον οικονομικό κλάδο, και θεωρείται από τους πελάτες μας (αλλά και τις υπηρεσίες στις οποίες τους εκπροσωπούμε) ως ένα από τα πληρέστερα και πιο αξιόπιστα γραφεία της Αττικής.