Περιγραφή εταιρείας

Μέσα από μια διαρκή διαδικασία εξέλιξης και  στρατηγικές συνεργασίες, η AVS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της οργάνωσης επιχειρήσεων.

Εξειδικευόμαστε στη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση  διαδικασιών, τη συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και Πιστοποιήσεις σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO, τις υπηρεσίες IT Governance (Business Continuity, ITSM), την υιοθέτηση των κριτηρίων ESG (Environmental, Social and Governance) κ.ά. Οι σύμβουλοι της AVS έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία πάνω από 800 έργα σε ένα ευρύ πελατολόγιο 300 εταιρειών.