Περιγραφή εταιρείας

H B.I.MA.  ιδρύθηκε από έμπειρα στελέχη του χώρου της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, με μεγάλη εμπειρία σε σχετικές θέσεις. Η εταιρεία έχει έντονη επιχειρηματική συμβουλευτική τεχνογνωσία, η οποία βασίζεται στη μακροχρόνια εμπειρία των ιδρυτών της. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Μέσω της βαθιάς γνώσης, της εκτεταμένης εμπειρίας των στελεχών και των επιχειρηματικών συνεργατών της, βοηθά τους πελάτες να επιτύχουν τις πιο απαιτητικές και σύνθετες φιλοδοξίες τους. Η συνεχής προσπάθειά έχει ως αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με το σεβασμό στις ανάγκες των πελατών, με κύριο κίνητρο την συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της πελατειακής της βάσης. Το φάσμα των υπηρεσιών της εταιρείας καλύπτει διάφορα τα αντικείμενα: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Συμβουλές & Υπηρεσίες Πληροφορικής, Ανάλυση Μεγάλου Όγκου δεδομένων, Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μέσω των υπηρεσιών της για την ανάλυση δεδομένων από το διαδίκτυο με σκοπό τον εντοπισμό κινδύνων για ομάδες στρατού και ασφάλειας