Περιγραφή εταιρείας

Η Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία (Α.Β.Ε.Τ.Ε.) B&T Composites S.A παράγει ελαφριές κατασκευές από σύνθετα υλικά. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι ίνες carbon, ίνες glass, ίνες zylon, ίνες αραμιδίου και ίνες βασσάλτη και τα κατάλληλα συστήματα ρητίνης ανάλογα με την εφαρμογή του τελικού προϊόντος. Ο τρόπος κατασκευής είναι η μέθοδος filament winding, περιέλιξης δηλαδή ινών γύρω από μεταλλικό καλούπι. Κύρια μας δραστηριότητα είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ελαφριών κατασκευών που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις τρεις μεγάλες κατηγορίες βιομηχανίας (industrial), υποδομών (infrastructure), ναυτιλίας (marine/sports and leisure).
Η δράση της εταιρίας είναι εξαγωγική. Το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής πωλείται σε μεγάλες εταιρίας της Ευρώπης. Ενδεικτικά και πιο συγκεκριμένα, η Siemens είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της B&T Composites, στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Η Alfa Laval προμηθεύεται από την εταιρία μας συστήματα decanting. Η Mayr, έχει συνάψει εμπορικές σχέσεις με την εταιρία μας για την προμήθεια carbon-fibers rollers. Στην Ελληνική αγορά, οι μεγάλοι πελάτες της εταιρίας είναι η Motor Oil, ο Όμιλος Μυτιληναίος, η ΔΕΗ.
Το εργοστάσιο διαθέτει:
-τρεις μηχανές περιέλιξης νημάτων μέγιστου μήκους συνεχόμενου προϊόντος 12m
-δύο φούρνους πολυμερισμού
-έναν πολύ ισχυρό εξολκέα
-πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με CNC κέντρα κατεργασίας και τόρνευσης
-εργαστήριο μετρήσεων και ποιοτικού ελέγχου με χρήση Coordinate Measuring Machine (CMM) και άλλο μετρητικό εξοπλισμό
-χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών με σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που καταγράφονται συνεχώς.