Περιγραφή εταιρείας

Η CNC Solutions ειδικεύεται στη μελέτη, σχεδιασμό και υπεργολαβική κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και πολυπλοκότητας, μέσω κατεργασίας υλικών με εργαλειομηχανές CNC.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2003 με όραμα να αποτελέσει τον πλέον αξιόπιστο και μακροπρόθεσμό συνεργάτη σύγχρονων βιομηχανικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της βιομηχανίας υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας.

Σήμερα, η CNC Solutions εξυπηρετεί τις ανάγκες πολλών επώνυμων και εξωστρεφών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, από διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, όπως αυτοκινητοβιομηχανία, αμυντική βιομηχανία, ναυτιλία, ιατρικός εξοπλισμός, Ε&Α, υψηλή τεχνολογία, φαρμακοβιομηχανία κ.ά.

Οι συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες CNC σε συνδυασμό με τη συστηματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, επιτρέπουν στη CNC Solutions να προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη, με ευελιξία και γρήγορη ανταπόκριση.

Η CNC Solutions είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ΙSO 45001:2018 για την κατασκευή μερών και εξαρτημάτων ακριβείας μεταλλικών προϊόντων από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα SWISS APPROVAL.

Διαθέτει το μοναδικό κέντρο κατάρτισης εργαλειομηχανών CNC σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια αναγνωρισμένο στο επίσημο δίκτυο σχολών HTEC (HAAS TECHNICAL EDUCATION CENTER) της νο.1 αμερικάνικης κατασκευαστικής εταιρίας HAAS AUTOMATION Inc.

Είναι Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Φωτονικής HPhos.