Περιγραφή εταιρείας

Ο όμιλος Cosmos Business Systems, ένας από τους μεγαλύτερους Systems Integrator Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής & Κυπριακής αγοράς,  δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Στόχος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλού επιπέδου με το “κλειδί στο χέρι” – Turn Key Solutions, σε προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας, υπηρεσίες managed services και ασφάλειας δεδομένων. Απευθύνεται στην Ελληνική Αγορά των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών – με έμφαση σε αυτή των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, των Τραπεζών και των Τηλεπικοινωνιών.

Οι λύσεις που προσφέρει εκτείνονται στους εξής βασικούς άξονες:

  • IT Infrastructure

Υποδομές πληροφορικής, Data Center, Security, Back-up, Virtualization (MS, VM), Disaster Recovery Solutions

  • Networking &Telcos

Networking, Unified Communication, Voice Over IP, Wireless Solutions

  • Cyber & ICT Security

Υπηρεσίες Ασφάλειας πληροφοριακής υποδομής, όπως Risk Assessment/Risk Treatment, Vulnerability Assessments (VA), Endpoint Protection, Cloud Email Anti-phishing, προϊοντικές λύσεις SIEM/DLP, VPN, Teleworking & Network Security, Συμμόρφωση με GDPR, Υπηρεσίες DPO.

  • Services

Managed Services, Data Center design & implementation, Service Contracts, Bench Service Center, Hosting & DR Services, SLA, Warranty services, Professional Services, Υπηρεσίες αναδιάρθρωσης & reengineering, outsourcing

  • Software & Consulting

Software & Consulting, Software Applications, Microsoft NAV (ERP), Microsoft CRM, Business Process Management (BPM), Share Point Portals, .Net Applications, Web Applications, Custom Applications

  • Printing

Imaging & Printing, Printing Solutions, Managed Print Services, Retail Solutions & POS