Είστε here:

«DefencEduNet»: Ίδρυση της «Εταιρείας Διασύνδεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας»

ΣΕΚΠΥ «DefencEduNet»

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) σε μια εμβληματική και ιστορικά οριοθετημένη συμπόρευση με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα επιστημονικής αριστείας της ανώτερης εκπαιδευτικής κλίμακας της χώρας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τη σύσταση της «Εταιρείας Διασύνδεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας» με διακριτικό τίτλο «DefencEduNet».

Το έναυσμα για την ίδρυση της εν λόγω Εταιρείας αποτελεί η εθνική ευθύνη και το χρέος απέναντι στην Πατρίδα για μία Ελλάδα παραγωγό νέων προϊόντων και τεχνολογιών διττής χρήσεως με στοιχειώδη αμυντική αυτάρκεια, και ενεργό και καθοριστικό δρών στη διεθνή σκηνή προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Οικονομίας και της Επιστημονικής Κοινότητας της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη θεσμοθετημένη Πρωτοβουλία για τη διασύνδεση των ΑΕΙ με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Εξοπλισμού (ΣΕΚΠΥ) μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και που έλαβε χώρα στο Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΚΕΤΑ, και  Εκπρόσωποι Εταιρειών της Αμυντικής Βιομηχανίας.

Στην εκδήλωση, αποτυπώθηκε η δέσμευση και κοινή φιλοδοξία των δύο πόλων για ενίσχυση των δεσμών έρευνας και επιστήμης με τον ελληνικό, βιομηχανικό κλάδο της άμυνας και εν γένει με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κ. Αναστάσιος Ροζολής, και ο Πρύτανης του ΑΠΘ έθεσαν με παραστατικό τρόπο το πλαίσιο των κοινών δράσεων και της συνεργασίας που μπορεί να επιτευχθεί σε επιστημονικό επίπεδο με κύριο μέλημα όχι μόνο την προαγωγή των Ενόπλων Δυνάμεων σε ότι αφορά την εγχώρια έρευνα και τεχνολογία στους αμυντικούς εξοπλισμούς, αλλά και την απορρόφηση των Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών.

Κύριοι σκοποί της Εταιρείας είναι:

  • Η ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας των Ελληνικών Α.Ε.Ι. και Ερευνητικών Κέντρων με την αμυντική βιομηχανία για όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Οικονομίας και της Επιστημονικής Κοινότητας.
  • Η προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της διεπιστημονικότητας, ενισχύοντας την παραγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών διττής χρήσεως για την αυτοτέλεια και το τεχνολογικό προβάδισμα της χώρας και της ΕΕ.
  • Η ενίσχυση των μηχανισμών έρευνας και ανάπτυξης των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας αυξάνοντας παράλληλα τη συμμετοχή του επιστημονικού δυναμικού σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.
  • Η προαγωγή της συνεργασίας του εγχώριου επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού με το αντίστοιχο δυναμικό των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων των Βαλκανικών χωρών, τόσο αυτών που είναι ήδη μέλη της Ε.Ε. όσο και των Δυτικών Βαλκανίων και της Μολδαβίας, που βρίσκονται σε διαδικασία σύνδεσης με την Ε.Ε. ή ένταξης σε αυτήν.
  • Η μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο κέντρο παραγωγής γνώσης και τεχνολογίας, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της απολιγνιτοποίησης, προσελκύοντας επενδύσεις σε τομείς αιχμής για την παραγωγή νέων γνώσεων, προϊόντων και τεχνολογιών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και του διαστήματος.

Η επιτυχής σύσταση της εταιρείας, καθώς και οι ορίζοντες που ανοίγονται, απαιτούν από όλες και όλους μας εθνική ευθύνη, απαγκίστρωση από τις γνωστές παθογένειες, στοχοπροσήλωση στην ποιότητα των καινοτόμων προϊόντων, απόλυτη διαφάνεια, και σεβασμό στον επιδιωκόμενο στόχο:

«Ισχυρή Αμυντική Βιομηχανία σημαίνει Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και αυτό σημαίνει Ισχυρή Ελλάδα».