Είστε here:

Δελτία Τύπου

Η Τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΕΚΠΥ για το Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ