Είστε here:

Δελτία Τύπου

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής,πράξη:«Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ