Διαγωνισμός Υπ. Αριθ. 01/2023 [Προμήθεια Ατομικών Διοπτρών Παθητικού Τύπου (ΑΔΠΤ)]

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έγγραφο που αφορά στην παράταση του Διαγωνισμού θέματος.

Με εκτίμηση
Ανχης (ΔΒ) Δημήτριος Αθανασιάδης
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ
τηλ. 2107466162

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

  1. ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
  2. ΩΧΟΓ6-ΩΩ6