Διαγωνισμός Υπ. Αριθ. 01/2023 [Προμήθεια Ατομικών Διοπτρών Παθητικού Τύπου (ΑΔΠΤ)].

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έγγραφο που αφορά στην παράταση του Διαγωνισμού θέματος.

Με εκτίμηση
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Βισβίκης
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ
τηλ. 2107466301

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: