Είστε here:

Η Τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΕΚΠΥ για το Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»

SEKPY-DIARKIS-EPITROPI

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΕΚΠΥ, κ. Αναστάσιου Ροζολή, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις» στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων την 17η Μαΐου 2024.