Είστε here:

[EDA201805184] CAT Comm SUGV Requirements Workshop & PM1 Meeting Invitation, EDA premises, 21 Jun 18

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα που αφορούν δράση του European Defence Agency για την τυποποίηση προδιαγραφών αυτόνομων οχημάτων εδάφους.
Η πρόσκληση απευθύνεται μεταξύ των άλλων και για κατασκευαστές SUGV.

Με εκτίμηση,

HELLENIC MINISTRY OF DEFENCE
GDDIA – GENERAL DIRECTORATE FOR
DEFENCE INVESTMENTS & ARMAMENTS