Περιγραφή εταιρείας

Η EIGHT BELLS HELLAS ΙΚΕ είναι μια ανεξάρτητη αναπτυσσόμενη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής νέων λύσεων και προϊόντων, με έδρα την Αθήνα Ελλάδα.

H εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στους τομείς Άμυνας, Ασφάλειας, Διαστήματος, Τηλεπικοινωνιών, Κυβερνοασφάλειας και Περιβαλλοντικής Προστασίας προτείνοντας καινοτόμες και πρωτότυπες λύσεις .

Οι κύριοι τομείς των τεχνολογικών ερευνητικών δεξιοτήτων μας συνοψίζονται στα ακόλουθα: Ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, Προσαρμόσιμες λύσεις σε σύγχρονες επικοινωνίες 5ης Γενιάς (5G), Λύσεις και Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας, Διαχείριση Υποδομών Νέφους, Σχεδιασμό και ανάπτυξη πρωτοτύπων εξειδικευμένων ηλεκτρονικών πλακετών, IOT & αισθητήρων, Οπτικά Δίκτυα και Φωτονική, και Ανάπτυξη στοχευμένων εφαρμογών και εργαλείων για αμυντικές ανάγκες .

Η εταιρεία επενδύει σε εξοπλισμό τεχνολογιών αιχμής και είναι πλήρως εξοπλισμένη συμπεριλαμβανομένων και εργαλείων ανάπτυξης λογισμικών εφαρμογών. Η εταιρεία διαθέτει: Ιδιόκτητο DATA CENTER, Cloud Platform, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών και Προσθετικής Κατασκευής, Ιδιόκτητο Κινητό Σταθμό 5 G για ερευνητικές εργασίες, και εξωτερική αυτόνομη μονάδα 5 G.

Η στόχευση των λύσεων απεικονίζει πλήρως τις πολιτικές της Διοίκησης όσον αφορά στην Ποιότητα, στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στην Ασφάλεια, στην Ηθική και στην Προστασία του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η εταιρεία ακολουθώντας συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης επενδύει σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προσωπικό με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και διαθέτει Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας από την ΕΑΑ  για χειρισμό Διαβαθμισμένου Υλικού NATO-EU ΑΠΟΡΡΗΤΟ.