Περιγραφή εταιρείας

Η ΕΚΜΕ Α.Ε. είναι ένας από τους σημαντικότερους μεταλλικούς κατασκευαστές στην Ελλάδα με εκτενείς δυνατότητες ειδικών κατασκευών υψηλών απαιτήσεων για στρατιωτικές κατασκευές / βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με πάνω των 50 ετών εμπειρία είναι ικανή να αναλάβει παραγγελίες ειδικών έργων για μεγάλο εύρος στρατιωτικών ή βιομηχανικών χρήσεων.