Περιγραφή εταιρείας

Η Electropneumatic S.A. ιδρύθηκε αρχικά το 1983 ως 3ος πάροχος υπηρεσιών στη ναυτιλιακή βιομηχανία παρέχοντας 24ωρη εξυπηρέτηση και αποκατάσταση προβλημάτων στα συστήματα ελέγχου πλοίων και τα όργανά τους, η εταιρεία έχει εξελιχθεί μέσα από μια δυναμική ανάπτυξη καθώς και από τον νέο ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Σκαφιδά, ο οποίος έχει συμβάλει στην επέκταση της διέλευσης μιας ζωτικής ανάπτυξης.
Τα ναυτικά, οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα ειδικά πλοία έχουν ανάγκη για αξιοπρεπή και προστατευμένη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους. Η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρηματικές υποχρεώσεις και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Η ομάδα της Electropneumatic επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων στους πελάτες μας (υφιστάμενους ή δυνητικούς) για τη διατήρηση του εξοπλισμού σε λειτουργία, αποφεύγοντας έτσι περιστατικά δαπανηρών διακοπών λειτουργίας, με βάση την εμπειρία μας στον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο.
Η Electropneumatic έχει μια επιδιωκόμενη παρουσία στον τομέα της ναυτιλίας με περισσότερα από 70 άτομα ως μόνιμο προσωπικό. Ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να συνδυάσουμε μια εκτεταμένη πρακτική εμπειρία μαζί με την ανταπόκριση που απαιτείται σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών.