Περιγραφή εταιρείας

Η ΕΜΕΚ είναι μία ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρία με ηγετική θέση στην αγορά των μηχανολογικών κατασκευών, βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Στα 30 και πλέον χρόνια δραστηριοποίησής μας έχουμε να επιδείξουμε σημαντικά έργα όπως την κατασκευή πυλώνων ανεμογεννητριών για λογαριασμό μεγάλων εταιριών, μεταλλικά κτίρια ειδικών απαιτήσεων, γέφυρες, γερανογέφυρες, τμήματα υποβρυχίων, συντηρήσεις εξοπλισμού σε μονάδες βαριάς βιομηχανίας κ.α.

Ο κατάλογος αναφοράς μας περιλαμβάνει σημαντικές ευρωπαϊκές και ελληνικές εταιρείες.

Η ΕΜΕΚ Α.Ε. διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στις βαριές μηχανολογικές κατασκευές, και έχει εκτελέσει πλήθος σύνθετων και τεχνικά απαιτητικών έργων.

Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε τις εξειδικευμένες δεξιότητες του προσωπικού μας με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτήσαμε, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας, προκειμένου να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας. Επιπλέον, η εγγύτητα των εγκαταστάσεών μας με το λιμάνι της Ελευσίνας και του Πειραιά, μας δίνει τη δυνατότητα να στέλνουμε τα προϊόντα μας σε πολλούς προορισμούς του εξωτερικού σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Τομείς δραστηριοτήτων μας

  • Πυλώνες Ανεμογεννητριών
  • Ενεργειακός τομέας – Oil & Gas
  • Βαριά βιομηχανία
  • Ορυχεία-Μεταλλεία