Περιγραφή εταιρείας

Η ENDEAVOR είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με βάση την Αθήνα. Ιδρύθηκε πριν 9 χρόνια με κύριες δραστηριότητές της την δημιουργία και ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας εκ μέρους Αλλοδαπών εταίρων στην Ελλάδα και την Κύπρο.