ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΗΠ)

1. Γνωρίζεται στους αποδέκτες του παρόντος, που έχουν τη δυνατότητα του θέματος, σε πρώτη φάση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην υπηρεσία μας, από τις 4 έως τις 15 ΣΕΠ τρέχοντος,εφόσον διαθέτουν κατ΄ελάχιστον Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΠΒΑ) σε ισχύ, για το προσωπικό και τις συναφείς του αντικειμένου εγκαταστάσεις τους.

2. Η διαδιακασία ενημέρωσης των εμπλεκομένων για τα συναφή ζητήματα, θα καθοριστεί με νεότερο, προκειμένου να εξεταστούν εκ μέρους μας, τα στοιχεία καταλληλότητας των ενδιαφερομένων εταιρειών.

3. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω δεν δεσμεύουν την υπηρεσία έναντι των ενδιαφερομένων για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού του θέματος.

 

Με εκτίμηση

Σγός (ΤΜΜ) Αναστάσιος Αρβανίτης

Επιτελής

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ

 

Τηλ.     210-746-6537, 6499

Email: industry.ditr@gdaee.mil.gr