Περιγραφή εταιρείας

H «ErgoAlarm Αμυντικά Συστήματα E.E., ΙΕΠΥΑ» με διακριτικό τίτλο «ErgoAlarm Defense» ξεκίνησε ως επιχείρηση εμπορίας συστημάτων συναγερμού, συστημάτων CCTV, Access Control, Videodoor και διετέλεσε αντιπρόσωπος Βορείου Ελλάδος και FYROM της Ιταλικής εταιρείας Tecnoalarm.
Από το 2012 η ErgoAlarm Defense αποτελεί έναν από τους βασικότερους προμηθευτές συστημάτων ασφαλείας στην Ελλάδα για Φ/Β πάρκα, ενώ παράλληλα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της υποστηρίζονται οι τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες στον τομέα της διαχείρισης των ανενεργών ακινήτων και εγκαινιάζονται συνεργασίες στη Κύπρο με σκοπό την απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου δια μέσου του ιδιόκτητου Κέντρου Λήψης Σημάτων.
Στους σκοπούς της εταιρείας αποτυπώνεται μεταξύ των άλλων και ο στόχος για την παροχή υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων αιχμής, τόσο σε θέματα που αφορούν την Δημόσια Τάξη και ασφάλεια όσο και στον τομέα της Στρατιωτικής Άμυνας. Το 2021 η εταιρεία γίνεται μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) και έχει ξεκινήσει από το 2022 συνεργασίες με αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού για συμμετοχή στις δράσεις του European Defense Fund (EDF). Το ίδιο έτος η ErgoAlarm Defense οραματιζόμενη την θέση της μεταξύ των εταιρειών που θα διαδραματίζουν μελλοντικά ηγετικό ρόλο στο τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, αιτήθηκε την εισαγωγή σημαντικού μέρους του τμήματος R&D της εταιρείας στο τεχνολογικό πάρκο του ΤhessINTΕC.
Η ErgoAlarm Defense πιστοποιήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο των ISO 9001, 14001, 22301, 27001 και 45001.