Περιγραφή εταιρείας

Ελληνική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και συστημάτων κρίσιμων, διαβαθμισμένων επικοινωνιών, διαχείρισης κρίσης και συντονισμού έκτακτων περιστατικών. Ενσωμάτωση με αισθητήρες πρόσκτησης στόχων, sUAS, συστήματα εγγύς αεροπορικής υποστήριξης και προκεχωρημένου παρατηρητή.