Περιγραφή εταιρείας

H f society ιδρύθηκε το 2017 στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, παραβιάζοντας τον κανόνα του brain drain.

H f society παρέχει technology-driven υπηρεσίες συμμόρφωσης, διαχείρισης διακινδύνευσης και κυβερνοσφάλειας.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας δεν είναι στείρες και από το ράφι, αλλά προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη προσφέροντας πραγματική αξία και απόδοση της επένδυσής του. Πέραν της φιλοσοφίας αυτής, στρατηγικός στόχος της f society είναι να αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη και αρωγό στην προσπάθεια των φορέων που υποστηρίζει δίνοντας τους τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν με αποδοτικότερο τρόπο τις προκλήσεις και απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Η fsociety εφαρμόζει ένα καινοτόμο τεχνολογικά μοντέλο παροχής συμβουλών που βασίζεται στην εσωτερική της τεχνολογία. Η f society συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές εισροές, συνδέοντας τα αποτελεσματικά στη διαδικασία συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Η τεχνολογία μας ρίχνει φως στους κινδύνους εστιάζοντας στη διαχείριση της γνώσης και των απαιτήσεων συμμόρφωσης. Με βάση το συνδυασμένο αποτέλεσμα, υπολογίζεται το πολυδιάστατο κενό συμμόρφωσης.

Γι’ αυτό διαφέρει από τον ανταγωνισμό. Η εταιρεία f society δεν παρέχει στατικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, πλατφόρμες GRC ή υπηρεσίες GRC, αλλά ευφυή συμμόρφωση προστιθέμενης αξίας.