Περιγραφή εταιρείας

H FARAD Heat Exchangers είναι μια αξιόπιστη και εξειδικευμένη εταιρεία στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τη κατασκευή υψηλής ποιότητας και απόδοσης εναλλακτών θερμότητας για περισσότερα από 40 χρόνια.

Έχοντας αναπτύξει τη τεχνογνωσία, μαζί με τα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης, το τεχνικό τμήμα αλλά και τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις, η εταιρεία είναι σε θέση να βγάλει εις πέρας κάθε στάδιο οποιοδήποτε έργου στο τομέα της μεταφοράς θερμότητας, με υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών τελικά προϊόντα, είτε ως ολοκληρωμένα συγκροτήματα διεργασιών είτε μεμονωμένους αυλωτούς και πλακοειδείς εναλλάκτες.