Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρεία μας Δ. Κ. Φωτεινάκης Ε.Π.Ε, ιδρύθηκε το 1962 στον Πειραιά και στεγαζόμενοι στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας εστιάζουμε στους ακόλουθους τομείς:

  • Mηχανολογικές / Τεχνικές Μελέτες
  • Τρισδιάσταση απεικόνιση χώρων πλοίων
  • Ναυπηγήσεις σκαφών
  • Γενικές επισκευές πλοίων και σκαφών

Με 60 χρόνια εμπειρίας και έχοντας ολοκληρώσει πολυάριθμες επισκευές και μετατροπές πλοίων και σκαφών, μηχανολογικές μελέτες καθώς επίσης και ναυπήγηση yacht, η εταιρία μας συνεχίζει δυναμικά και αξιόπιστα να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Εγχώρια και Διεθνή Ναυτιλιακή κοινότητα.

Τα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρίας μας, οι εργασίες μας έχουν διευρυνθεί, έχοντας αναλάβει μηχανολογικές / τεχνικές  μελέτες και εκπόνηση έργων αποτελούμενα απο τρισδιάστατη απεικόνιση χώρων πλοίων, σχεδιασμό, έγκριση σχεδίων απο Νηογνόμωνες, προκατασκευή και τοποθέτηση των νέων κατασκευών έως την τελική έγκριση απο Νηογνόμωνες και παράδοση.

Βασιζόμενοι στην μακρά εμπειρία και στην τεχνική κατάρτιση των στελεχών μας, η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της.

Με 24-ωρη εξυπηρέτηση, εγγυόμαστε αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα στα έργα που αναλαμβάνουμε με ταχύτητα και συνοχή στον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης.

Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε την τεχνογωσία  και την εμπειρία μας ώστε να προσφέρουμε στην

περαιτέρω ανάπτυξη της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.