Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρεία Foxtrot έχει σταθερές συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού στους τομείς της στρατιωτικής εκπαίδευσης, τους ηλεκτρονικού πολέμου και των μη επανδρωμένων οχημάτων. Μέσω της θυγατρικής της εταιρείας – Balco Sub – δραστηριοποιείται στην παραγωγή καταδυτικών συσκευών και συναφούς εξοπλισμού και παρέχει υπηρεσίες εν συνεχείας υποστήριξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Αθήνα.