Περιγραφή εταιρείας

Η Fuelics ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2019, είναι εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης με τη δυνατότητα να αντιληφθεί, να σχεδιάσει και να παράγει αισθητήρες, συστήματα και πλατφόρμες λογισμικού για μαζικές αναπτύξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον του IoT (Internet of Things).

Διαθέτουμε συλλογικά σημαντική εμπειρία στον τομέα της εκβιομηχάνισης αισθητήρων και στη σύνδεση αντικειμένων στο υπολογιστικό σύννεφο (cloud), με υψηλή ακρίβεια μέτρησης, πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, χαμηλό κόστος παραγωγής, αλγόριθμους AI ενσωματωμένους στο επίπεδο του μικροελεγκτή (microcontroller), ενδογενείς δυνατότητες υπολογισμού στα άκρα (edge computing), απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών (remote management) και απομακρυσμένη αναβάθμιση υλικολογισμικού (firmware over the air update).

Η Fuelics χρησιμοποιεί τεχνολογίες δικτύου ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (LPWAN), εστιάζοντας κυρίως στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αισθητήρων Narrow Band (NB-IoT) που λειτουργούν με μπαταρία και πλατφόρμες για τη διαχείριση καυσίμων & εφαρμογές έξυπνης πόλης.

Η Fuelics κατασκευάζει και παραδίδει τα πάντα, χρησιμοποιώντας πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μηχανολογικών εργασιών και μια γραμμή παραγωγής αισθητήρων.

Προσπαθούμε συνεχώς να εντοπίζουμε νέες μαζικές αγορές και να παράγουμε εξαιρετικά πολύτιμη βιομηχανική πνευματική ιδιοκτησία.