Περιγραφή εταιρείας

Η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. (GSH), ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2009 ως μέλος της ομάδας GEOSYSTEMS EU, έχει εξελιχθεί σε δυναμική Ελληνική ΜμΕ με ισχυρή παρουσία στον τομέα των διαστημικών συστημάτων. Με μειοψηφικό μετοχικό στην OHB SE της Γερμανίας, η GSH διαθέτει ομάδα 21 υψηλά ειδικευμένων μηχανικών, καλύπτοντας το φάσμα των επιστημονικών πεδίων από την επιστήμη των υπολογιστών μέχρι τον τομέα της μηχανική και της γεωγραφίας. Εξειδικευμένη στα ολοκληρωμένα διαστημικά συστήματα, η GSH ασχολείται με εμπορικές δραστηριότητες ως εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής για την Ελλάδα και την Κύπρο της ομάδας Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial division και της Hexagon Airborne Solutions, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η ειδίκευσή τους περιλαμβάνει τη φωτογραμμετρία, την τηλεπισκόπηση, τη γεωδαισία και την περιβαλλοντική παρακολούθηση, με έμφαση στις εφαρμογές Big Data. Η συμμετοχή τους σε έργα της ESA και της ΓΓΕΤ αποδεικνύει τη δέσμευσή της στον κλάδο των διαστημικών τεχνολογιών. Η συμμετοχή της σε ερευνητικά έργα επικεντρώνεται στη διαχείριση γης και κρίσεων, καθώς και στην υλοποίηση υποδομών διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE. Η επιδεξιότητά τους στο Big Data analysis, τη συγχώνευση δεδομένων και τη μηχανική μάθηση  είναι ζωτικής σημασίας για τα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα. Οι πιστοποιήσεις ISO και η ονομασία NATO SECRETEU SECRET επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην ποιότητα και την ασφάλεια. Λειτουργώντας από πολλές εγκαταστάσεις γραφείων, συμπεριλαμβανομένων διώροφων γραφείων στην κεντρική Αθήνα και μιας θυγατρικής στο Ηράκλειο Κρήτης, η GSH διαθέτει προηγμένη υποδομή τηλεδιάσκεψης, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη επικοινωνία με ενδιαφερόμενους και συνεργάτες.