1. Σας αποστέλλεται συνημμένος ο διαγωνισμός / εκδήλωση ενδιαφέροντος
του θέματος και στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την
εταιρεία σας γι΄ αυτόν και απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας,
παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα (15 εργάσιμες ημέρες πριν την
λήξη της προθεσμίας ) δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Ονομασία, Δνση,
Τηλέφωνο, Φαξ, Email κλπ.) της Εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε
ορίσει για τον υπόψη διαγωνισμό.
2. Οι άμεσες ενέργειες / εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είναι αναγκαίες ώστε
να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την υπηρεσία να εκδώσει το
πιστοποιητικό καταλληλότητας (eligibility).
3. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις του
διαγωνισμού (π.χ. ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και
προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of
receipt of RFQ κα).
4. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η NSPA πρόκειται να διοργανώσει μία
σύσκεψη (“PRE SOLICITATION CONFERENCE”) για το CP1101, την Πέμπτη 7/2/19
στο Capellen (Luxembourg).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-7466537, 6540, 6445
Φαξ    210-7466544
Email: industry.ditr@gdaee.mil.gr