Περιγραφή εταιρείας

Η Hydrus είναι μια παγκόσμια εταιρεία μηχανικών που παρέχει τεχνολογίες και υπηρεσίες στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, του ναυτικού και της καινοτομίας. Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 και μεγάλωσε και επεκτάθηκε με την πάροδο των ετών, επιτυγχάνοντας ηγετική θέση μέσω της παροχής ενός μεγάλου αριθμού και ενός ευρέος φάσματος ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών (EPC) παγκοσμίως που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς εφαρμογής σε αυτούς τους τομείς.