Είστε here:

1. Μας διαβιβάσθηκε πρόσφατα η πρόσκληση υποβολής προσφορών της NCIA για
το έργο του θέματος και η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την 17η Αυγούστου 2018, 12 τ.ώ..

2. Λόγω του μεγέθους του συνημμένου εγγράφου η αποστολή του διαγωνισμού
μέσω Εmail  δεν ήταν δυνατή.

3. Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από την εταιρεία σας για τον υπόψη
διαγωνισμό μπορείτε να τον παραλάβετε από την υπηρεσία μας σε USB (δικό
σας) επικοινωνόντας με κ. Πιτσαλίδη (τηλ. 210 7466258) ή κα. Τσακμάκη
(210 7466537) ή Ασμχο Πολύζου (τηλ. 210 7466540).

4. Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας
γι΄ αυτόν και απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας, παρακαλούμε όπως
μας το γνωρίσετε έγκαιρα ( 7 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξητης
προθεσμίας ) δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Ονομασία, Δνση, Τηλέφωνο,
Φαξ, Email κλπ.) της Εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για
τον υπόψη διαγωνισμό.

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-7466258 & 210-7466537
Φαξ    210-7466178