Είστε here:

IFIB-ACT-JWC-18-63 – Office Furniture & IFIB-ACT-JWC-18-56 – Scenario GEO Services Support Contract

1. Σας αποστέλλoνται συνημμένοι οι διαγωνισμοί / εκδήλωσεις
ενδιαφέροντος του θέματος και στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον
συμμετοχής από την εταιρεία σας γι΄ αυτούς και απαιτείται πιστοποιητικό
καταλληλότητας, παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα ( 7 εργάσιμες
ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας ) δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία
(Ονομασία, Δνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Email
κλπ.) της Εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για τον κάθε
διαγωνισμό.

2. Οι άμεσες ενέργειες / εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είναι αναγκαίες ώστε
να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την υπηρεσία να εκδώσει το
πιστοποιητικό καταλληλότητας (eligibility), εφόσον απαιτείται.

3. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις των
διαγωνισμών (π.χ. ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και
προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of
receipt of RFQ κα).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-7466258 & 210-7466537
Φαξ    210-7466178