Περιγραφή εταιρείας

Βασικός στόχος της inQuality είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον χώρο του Ποιοτικού Ελέγχου και την Διασφάλισης Ποιότητας.
Οι συντελεστές της inQuality διαθέτουν μια εμπειρία 25 ετών στην προσφορά εξοπλισμού & υπηρεσιών στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία

Κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι:

 • Διαστασιολογικές μετρήσεις
 • Φασματογραφικές αναλύσεις
 • Αντοχή και Σκληρομέτρηση υλικών
 • Μη-Καταστροφικοί έλεγχοι υλικών κ.α.

Πιο συγκεκριμένα, σε θέματα εξοπλισμού διαστασιολογικών μετρήσεων όλες σχεδόν οι εταιρείες του αμυντικού τομέα της Ελλάδας εμπιστευθήκαν επανειλημμένα την HEXAGON σε αυτό το σημαντικό θέμα, με μερικές από αυτές να είναι:

 • ΤΗΕΟΝ SENSORS
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • MEVACO
 • ΜΕΤΚΑ
 • AXON ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
 • ΑΦΟΙ Ν. ΑΞΑΚΑΛΗ
 • INTRACOM DEFENSE
 • BT COMPOSITES
 • HDVS
 • MICRON
 • APELLA
 • ALEXMOLDS
 • CNC SOLUTIONS
 • EODH