Περιγραφή εταιρείας

Η INTGLOBAL AE ιδρύθηκε το 2004 με την επωνυμία GLOBALNET ΑΕ, με σκοπό την παροχή τηλεπικοινωνιακών λύσεων σε εταιρείες και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα (τον Δεκεμβρίου του 2020, συγχώνευσε τις δραστηριότητες της INT ΑΕ και άλλαξε την επωνυμία της σε INTGLOBAL).

Τα τελευταία χρόνια, στόχος μας ήταν να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών αναγκών και αρχίσαμε να δραστηριοποιούμαστε στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τεχνολογίας.

Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, οι συγχωνεύσεις και οι αλλαγές στην ομάδα διοίκησης μας έδωσαν τη δυνατότητα να επεκταθούμε και μέσω νέων συνεργασιών να παραδώσουμε προηγμένα έργα από άποψη πολυπλοκότητας αλλά και μεγέθους.

Η ομάδα μας, με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, είναι αφοσιωμένη στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια και στο να εκμεταλλευτεί τις νέες τεχνολογίες προς όφελος των απαιτήσεων των συνεργατών μας.